Renovering af vores skoler - Pernelle Jensen - Byråd & Region

Renovering af vores skoler

10/15/2021 folkeskolen økonomi budget

Vi har afsat 340 millioner til renovering af vores folkeskoler, så vi kommer i mål med Havepladsvej, Skjoldborgsvej og Indre Ringvej og når et godt stykke på Krogsager samtidig med, at vi har sat 40 millioner af til Frederiksodde, hvor vi også har en udfordring med at der mangler plads.

Det bliver ikke mindre i fremover, hvis det går som Venstre gerne vil, at vi får gjort noget ved den høje inklusion, så vil vi nemlig skulle bruge mere plads på Frederiksodde og derfor er det også vigtigt at vi får gennemført en analyse.

Venstre har hele vejen igennem sagt, at vi gerne ville at så mange skoler som muligt fik del i de 340 mio og at vi ikke var med på at bruge pengene på at bygge et nyt fyrtårn, som kun løser problemet for en - måske to – matrikler.

Vi har et kæmpe efterslæb på renoveringer af vores skoler på 640 mio, som er væsentligt over de 441 mio, som vi blev præsenteret for i temperaturmålingen forud for budget 2020. Og derfor kan vi heller ikke være bekendt overfor alle de andre skoler at bruge penge på at bygge en ny skole og så bare lade de andre skoler forfalde.

Hvis vi gerne vil have, at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg for alle forældre, så er vi nød til at have nogle fysiske rammer, som vi kan være bekendt og derfor er det vigtigt at vi fortsat har fokus på skolerenoveringer. Det var også vigtigt for mig, at der blev lavet en gennemsigtig renoveringsplan, så alle skoler kan se, hvorpå planen man er.

Venstre gik til budgetforhandlingerne med ønsket om, at der blev lagt en plan for, hvordan vi kommer i mål med Krogsager og for, hvordan vi får renoveret Højmosen, fordi de trænger virkelig også. Men det var der ikke opbakning til, desværre.
Hvis Venstre kommer til at sidde for bordenden efter valget, så vil vi prioritere renovering af de to matrikler.