Video - Pernelle Jensen - Byråd & Region

Video

Dagstitutioner

DAGINSTITUTION // Jeg har arbejdet hårdt for, at vi nu har minimumsnormeringer i hver enkel daginstitution, men det er jo netop et minimum og derfor skal vi fortsat investere i at give vores børn en tryg hverdag med god voksenkontakt. Samtidig med at vi investerer i flere varme hænder, vil jeg også arbejde for at sænke forældrebetalingen på en daginstitutionsplads.

Jeg vil gøre Fredericia til en attraktiv by for børnefamilierne både for dem, som bor her allerede men også så flere forhåbentlig vælger at flytte hertil. Det skal derfor være billigere og bedre at være børnefamilie i Fredericia. Se videoen her >>

Folkeskolen

FOLKESKOLEN // Jeg vil sikre ro i klassen ved, at vi inkluderer færre børn og ved at flere får det rette tilbud. Vi inkluderer alt for mange børn med særlige behov i almenområdet. Det er hverken det rette tilbud til barnet, der inkluderes eller godt for resten af klassen. Jeg vil derfor lave flere mellemtilbud, dvs. hvor børn med særlige behov kan få lige præcis det tilbud, der passer til den enkelte, hvilket ikke nødvendigvis er en specialskoleplads, men et tilbud midt imellem. De børn som har bedst af en specialskoleplads, skal selvfølgelig have det, men der er en stor gruppe midt imellem, som vi i dag ikke hjælper særlig godt. Og så skal vi også sikre, at der er ro og tid til at resten af klassen kan blive så dygtige, som de kan blive. Så folkeskolen igen kan blive det naturlige førstevalg for alle. Se videoen her >>

Uddannelser

UDDANNELSE // Det er vigtigt for mig, at vores unge vælger den rigtige uddannelse fra starten af. Derfor har vi af flere omgange investeret i uddannelsesvejledningen, så alle unge og deres forældre kan få individuel vejledning i, hvilke muligheder der er efter folkeskolen.

Jeg vil også fortsat arbejde på at få flere uddannelser til byen, skabe et uddannelsescampus i kanalbyen med et inspirerede uddannelsesmiljø og et mere levende byliv, så flere unge vælger Fredericia til som uddannelsesby. Se videoen her >>

Ældrepleje

ÆLDREPLEJE // Vi har private daginstitutioner og skoler, men når man bliver ældre, er der ikke samme mulighed for at vælge.

Det vil jeg lave om på.

Jeg vil prioritere, at der er frit valg hele livet og arbejde for at tiltrække et privat plejehjem til Fredericia.

Jeg vil også arbejde for en værdig og omsorgsfuld ældrepleje til vores ældre medborgere, men også en ældrepleje som er nærværende og innovativ samt tager udgangspunkt i de enkeltes behov. Se videoen her >>

SUNDHED // Fra byrådsarbejdet ved jeg, hvor meget sundhedshuset betyder og hvor vigtigt det er at have sundhedstilbud tæt på. Der skal være en stærk lokal stemme i regionsrådet, som taler vores sag. Jeg vil gerne være den stemme og bringe mine 12 års erfaring fra byrådsarbejdet med ind i regionen.

Vi har et godt sundhedsvæsen, men det kan blive endnu bedre og det vil jeg gerne bidrage til.

For mig er det vigtigt, at vi passer særlig godt på vores børn og unge, når de bliver syge og at vi er opmærksomme på, at de skal være trygge gennem hele forløbet.

Det skal være nemt og hurtigt at komme i kontakt med lægevagten. Der skal komme en ambulance indenfor meget kort tid, når man ringer 112. Og overgangen fra indlæggelse til eget hjem skal ske gnidningsfrit og med god koordination mellem kommunen og regionen. Se videoen her >>

VISION FOR FREDERICIA // I Venstre har vi fremlagt vores visioner for Fredericia og det kan I se i denne video, som kommer godt rundt om Venstres valgprogram. Det er tid til politisk ledelse, så stem Venstre den 16. november. Se videoen her >>

POLITISK LEDELSE // Fredericia er en fantastisk by med et stort potentiale. Men det kræver politisk ledelse at udvikle vores by og skabe råd til mere og bedre velfærd.

Det er tid til politisk ledelse - stem Venstre den 16. november.  Se videoen her >>

FERTILITET // En af livets helt store gaver er at få børn og der er bare noget helt særligt ved at holde en lille baby i ens arme. Der er nogle, som har sværere ved at få den drøm opfyldt end andre og dem vil Venstre gerne hjælpe.

Vi foreslår derfor, at man får 6 forsøg i stedet for de nuværende 3 forsøg på at blive gravide, hvilket øger chancerne med ca. 20 procent. Vi foreslår også, at der gives hjælp til barn nummer 2 og at der indføres en behandlingsgaranti. Vi får generelt for få børn i Danmark og i Fredericia har vi faldende børnetal, så udover at dette forslag hjælper de par, som oplever udfordringer med at få børn, så bliver der forhåbentlig også født flere børn på sigt. Se videoen her >>

MINIMUMSNORMERINGER // Fredericia har en af landets bedste normeringer på daginstitutionsområdet, og det kan vi godt være stolte af. Venstre har i budgettet sikret minimumsnormeringer på hver enkel daginstitution, så mens man andre steder i landet arbejder på at leve op til kravet om mininumsnormeringer på kommuneniveau, så har vi indført det på institutionsniveau i Fredericia.

Vi har derfor fra starten af 2021 sikret, at vores børn får en tryg hverdag med god voksenkontakt. Se videoen her >>