En tryg start på livet for alle babyer - Pernelle Jensen - Byråd & Region

En tryg start på livet for alle babyer

10/15/2021 fødsel baby sygehus graviditet

I dag er det sådan, at både førstegangs- og flergangsfødende skal være ude af sygehuset igen indenfor 24 timer, når fødslen er forløbet normalt, og det synes jeg er alt for hurtigt.

Hvis jeg bliver valgt til regionen, vil jeg arbejde for, at det bliver lavet om, fordi selv om en fødsel har været uden de store komplikationer, er der stadig behov for, at moren får ro til at komme sig ovenpå fødslen, at de nybagte forældre får tid til at lære babyen at kende og at den lille ny får en rolig start på livet, inden man kommer hjem til praktiske opgaver og muligvis også andre søskende.

Hvis man får kejsersnit, må begge forældre være indlagt i en 3 dages tid og det giver netop denne rolige pause fra hverdagen, hvor der kan være fuld fokus på det lille barn og på f.eks. at få amningen til at fungere, fordi det er bestemt ikke nogen selvfølge.

Jeg har selv født 3 gange ved kejsersnit og har derfor oplevet denne rolige start ved alle 4 børn og derfor synes jeg, det skal være et tilbud til alle fødende både dem, som føder for første gang og dem, som har født før.

Det er selvfølgelig ikke gratis at tilbyde denne mulighed til alle, men budgetter handler om politiske prioriteringer og jeg synes, vi skal prioritere at give alle små babyer en rolig og tryg start på livet.

Pernelle Jensen, byrådsmedlem og regionsrådskandidat (V)
Umanaksvej 2, Fredericia