Psykiatri - Pernelle Jensen - Byråd & Region

Psykiatri

Psykiatri

Flere og flere børn og unge bliver ramt af angst, depression og spiseforstyrrelser og den seneste undersøgelse i Region Syddanmark viser, at særligt unge kvinder oplever mental mistrivsel. Jeg kan godt være bekymret for, om de unge bliver hjulpet godt nok og i tide, inden det udvikler sig til at blive rigtig slemt. 

Jeg foreslog derfor i budgetforhandlingerne at samle mange af tilbuddene til unge i en fælles ungemodtagelse i Sundhedshuset, så der er én indgang samt at der bliver oprettet et tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser i samarbejde med psykiatrien. Der er nemlig stort set ingen kommunale tilbud målrettet unge med spiseforstyrrelser og det kan vi ikke være bekendt.

Jeg har også lyttet mig til, at den temmelig bratte overgang fra børnepsykiatrien til voksenpsykiatrien er en udfordring og det understøttes af undersøgelsen, som siger, at 75% af forældre til indlagte børn føler, at de kan være med til at træffe beslutninger i behandlingen, hvorimod det kun er 43% af de pårørende til voksne patienter, der føler sig inddraget.

Mange forældre oplever således at blive hægtet af, når deres barn bliver voksen og det skal der gøres noget ved. Der skal være et større politisk fokus på den overgang og på snitfladerne mellem regionen og kommunen, og så er det nødvendigt med et tættere samarbejdet – også på politisk niveau.

Jeg stiller op til både byrådet og regionen, fordi jeg kan se stor værdi i at være repræsenteret begge steder, når der skal laves løsninger som disse.