Friplejehjem til Fredericia – ja tak - Pernelle Jensen - Byråd & Region

Friplejehjem til Fredericia – ja tak

10/15/2021 ældre pleje friplejehjem frit valg

Hvis man f.eks. mener, at en privatskole er det bedste tilbud til ens barn, har man mulighed for at vælge det. Men hvis man er ældre borger og har brug for et plejehjem, så er der kun det offentlige tilbud tilgængeligt i Fredericia. Det er ikke godt nok.

Som liberalt parti, værner vi i Venstre om den personlige frihed. Det kan tage mange former, og én af dem er friheden til at vælge et andet tilbud, end et af dem kommunen stiller til rådighed. Hvis man f.eks. mener, at en privatskole er det bedste tilbud til ens barn, har man mulighed for at vælge det. Men hvis man er ældre borger og har brug for et plejehjem, så er der kun det offentlige tilbud tilgængeligt i Fredericia. Det er ikke godt nok.

Forskellige plejehjem kan have forskellige værdigrundlag og stille forskellige tilbud til rådighed for beboerne og ved at give vores ældre mulighed for at vælge frit, kan man sikre sig, at alle har en hverdag et sted, de kan lide. I fremtiden bliver der flere ældre end i dag, og antallet af plejehjemspladser vil derfor skulle følge med. Det er derfor en oplagt mulighed, at man begynder at se på, hvad vi kan gøre for at tiltrække et friplejehjem til Fredericia.

Det vil både være godt for den enkelte at have noget at vælge imellem men også godt for kommunens økonomi, fordi det er dyrt at bygge et nyt plejehjem. Vi har en meget presset anlægsramme, så med alle de andre projekter, som der er budgetteret med, kan det være vanskeligt at se, hvor der er plads til at bygge nyt plejehjem. Særligt også set i lyset af at det netop indgåede budgetforlig stille og roligt dræner kassebeholdningen, så den er nede på minimum i år 2025.

I det netop indgåede budgetforlig, som Venstre står udenfor, er muligheden for friplejehjem slet ikke nævnt. Det var ellers noget, som vi bød ind med flere gange og som var vigtigt for os, at vi undersøgte nærmere.

Venstre ser gerne et friplejehjem i Fredericia og har virkelig svært ved at se nogle gode argumenter, som taler imod det.


John Rasmussen, byrådskandidat for Venstre
Hannerup Engvej 27, 7000 Fredericia

Pernelle Jensen, byrådsmedlem og regionsrådskandidat (V)
Umanaksvej 2, Fredericia